Skip to main content
EU Blue Economy Observatory
Конференции и срещи на високо равнище

BlueInvest Day 2023

  • marine energy | green economy | EU investment
  • Четвъртък 9 Mарт 2023 г., 08:30 ч. - 17:30 ч. (CET)

Практическа информация

Кога
Четвъртък 9 Mарт 2023 г., 08:30 ч. - 17:30 ч. (CET)
Езици
English

Описание