Skip to main content
EU Blue Economy Observatory
Конференции и срещи на високо равнище

Unlocking Open Science in support of the EU Green Deal

  • marine and aquatic research | sustainable development | ocean
  • Четвъртък 8 Декември 2022 г., 10:00 ч. (CET)

Практическа информация

Кога
Четвъртък 8 Декември 2022 г., 10:00 ч. (CET)
Езици
English

Описание