Skip to main content
EU Blue Economy Observatory
Известие20 Януари 2023 г.Европейска агенция по морска безопасност

Report provides overview of world’s merchant fleet