Skip to main content
EU Blue Economy Observatory
Wiadomość prasowa20 stycznia 2023Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

Report provides overview of world’s merchant fleet