Skip to main content
EU Blue Economy Observatory
Tlačové oznámenie20. januára 2023Európska námorná bezpečnostná agentúra

Report provides overview of world’s merchant fleet