Skip to main content
EU Blue Economy Observatory
Výzva k podávání návrhůUzavřeno

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2022-D3-03)