Skip to main content
EU Blue Economy Observatory
Tlačové oznámenie18. mája 2022

The EU Blue Economy report 2022